Hydroizolace vzlínající vlhkosti


Horizontální bariéra tlakovou injektáží a Mono omítkou

  1. Horizontální bariéra
  2. Injektážní pumpa
  3. Injektážní pakr
1 2 3 4 5 6
  1. Penetrace
  2. Sanační omítka
  3. Ochranný nátěr

Rychlé a efektivní. Aplikace horizontální bariéry tlakovou injektáží. Pokud je to možné, zajistěte, aby stěna byla bez trhlin a dutin, poté může být provedena tlaková injektáž. Trhliny a dutiny, které se objeví během vrtání, mohou být vyplněny ResiGrout HF Injekt. Po naplnění se musí znovu vyvrtat otvor.

Vhodná injektážní kapalina pro tento druh aplikace je ResiInjekt SI,VS, ME, DI. Použitý typ závisí na vlhkosti zdiva. Injektážní kapalina se do zdiva dostane pomocí injektážní pumpy InjektPump IP1 přes injektážní pakry PK.

V případech, kdy je způsobeno poškození vzlínající vlhkostí, musí být odstraněna omítka ze zdí. Po instalaci horizontální bariéry se musí aplikovat sanační malta. Opravná malta je paropropustná a hydrofóbní. Sůl, která zůstává ve zdi, je absorbována opravnou omítkou, a tak nedochází k výkvětu soli na povrchu a je tak zabráněno poškození omítky nebo malby.

Jako první se použije SaltStop, který zpevní povrch zdiva a omezí prostup solí. Na tuto penetraci dále provedeme sanační špric pomocí naředěné SanaBond Mono, který nám zajistí správnou přídržnost dalších vrstev.

Na povrch naneseme hlavní sanační omítku SanaBond Mono. Jako ukončení povrchu, můžeme SanaBond Mono zatočit. V případě, že je na povrch kladen větší důraz na jemnost použijeme SanaBond Štuk.

Po aplikací hlavního omítkového systému se může aplikovat nátěr. Nátěr musí být prodyšný (otevřený parní difůzi), toto nám splňuje SanaCote SK v různých odstínech, popřípadě ResiCote WB1.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.