seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Sanace vlhkého zdiva


Horizontální bariéra tlakovou injektáží s WTA omítkami

  1. Horizontální bariéra
  2. Injektážní pumpa
  3. Injektážní pakr
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Penetrace
  2. Postřik
  3. Vyrovnávací omítka
  4. Sanační malta
  5. Sanační štuk
  6. Ochranný nátěr