seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Infrastruktura - Průmysl


Oprava jeřábových drah

Sanace betonu

  1. Ochrana výztuže
  2. Oprava betonu
  3. Kotvení výztuže
1 2 3 4 5

Kotvení jeřábové dráhy

  1. Kotvení
  2. Patky