seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Pracovní spoje


Dilatační spáry s velkým pohybem

  1. Těsnící páska
  2. Epoxiodové lepidlo