Těsnění suchých dilatačních spárSystém

Dilatační spáry rozlišujeme suché a mokré. Pro každý druh je nutné používat jiné těsnící systémy. Utěsňování dilatačních suchých spár používáme systém, kdy se na vnitřní líc konstrukce nalepí pružná fólie, případně se spára vyplní pružným tmelem. Taková řešení sice zamezí pronikání vody do vnitřních prostor objektu, ale neřeší utěsnění vlastní betonové konstrukce. Z tohoto důvodu tyto systémy používáme pouze pro suché dilatační spáry.

Utěsňování dilatačních suchých spár používáme systém, kdy se na vnitřní líc konstrukce nalepí pružná fólie, případně se spára vyplní pružným tmelem.

Požadavky na těsnící systém

Konstrukcemi, kde je třeba vyřešit dilatační spáry jsou nejčastěji dopravní stavby (mosty, tunely, podchody), podzemní garáže, vodní díla, zásobníky a nádrže – i konstrukce, které jsou klimatickým podmínkám vystaveny po celou dobu své životnosti, často v kombinaci s dynamickým zatížením. Především požadavky na mrazuvzdornost a na co nejmenší změnu pružnosti při poklesu teploty pod bod mrazu (bod skelného přechodu) jsou limitující faktory, které musí být splněny. V opačném případě je ztráta těsnosti opravené spáry otázkou jedné zimy.

Suché dilatační spáry - velký pohyb

Na základě specifikovaných požadavků byl vyvinut více komponentní těsnící systém s názvem Sanax, který seskládá z těchto jednotlivých produktů:


Fóliové systémy

 • Colflex – pružná utěsňovací páska
 • CarboResin – dvousložkové epoxidové lepidlo
 • CarboResin W – dvousložkové epoxidové lepidlo pro vlhké podklady
 • ColFlex E – pružná utěsňovací páska na bázi EPDM
 • MS Fixer – MS polymerové lepidlo

Tmely

 • PurMastic – 1K pružný polyuretanový tmel
 • PolyJoint PSV – 2K tixotropní chemicky odolný polysulfidový tmel
 • PolyJoint PSH – 2K licí chemicky odolná polysulfidová zálivka
 • PolyJoint FS – 2K tixotropní, velmi chemicky odolný polysulfidový tmel
 • PolyJoint BHC – 1K pružný, chemicky odolný tmel, odolný vůči pH < 4
 • PolyJoint BHM – 1K pružný, chemicky odolný tmel, pružný, odolný vůči pH > 4Produkty


Fóliové systémy

ColFlex

Pružná hydroizolační páska určená pro aplikace na plochy, které jsou vystaveny vysokému tlaku vody. Páska je vhodná pro venkovní aplikace, na které jsou kladeny vysoké požadavky z hlediska chemické a fyzikálně-mechanické odolnosti, jako je elasticita, pevnost v tahu, odolnost vůči mnoha chemickým látkám a vůči dalším vnějším vlivům. Páska ColFlex je tavitelná a k jejímu lepení se používá dvousložkové epoxidové lepidlo CarboResin a CarboResin W (schváleno pro styk s pitnou vodou).

Tloušťka pásky je 1 a 2mm.
Šiřka: 100, 125, 150, 200, 250, 300, 500mm

Typické aplikace:
 • utěsňovací systém pro betonové spáry
 • utěsnění pohyblivých spár jako jsou dilatační a pracovní spáry
 • aplikace do spár s pozitivním i negativním tlakem vody
 • pro výplňové injektáže za tunelovými segmenty
 • ošetření trhlin v betonu, odvodnění hydroizolací pod úrovní země

ColFlex E

Pružná utěsňovací páska vyrobena z EPDM s textilní strukturou. Tloušťka pásky je 1mm nebo 1.5mm, standardní šířka je 300 nebo 500mm. Colflex E je dodáván v 25 metrových rolích. Colflex E systém je aplikován s použitím jedno komponentního lepidla MS Fixer. Vhodný pro nádrže, kde je požadována teplotní odolnost do 800°C.


Tmely

PurMastic

1K polyuretanový tmel a lepidlo, který může být použit jako trvanlivý, pružný tmel, nebo jako lepidlo pro slepení většiny stavebních materiálů. PurMastic se vyznačuje jednoduchou aplikací a vykazuje skvělou přilnavost k suchým a při použití vhodného primárního nátěru i k mírně vlhkým podkladům.

Typické aplikace:
 • vyplňování spár mezi stavebními prvky
 • utěsňování spár mezi dlaždicemi
 • utěsňování drážek a okrajů trubek a kanálů
 • pružné spojení spár
 • spojení lehkých stavebních částí
 • vyplňování trhlin a štěrbin

PolyJoint PSV

Tixotropní 2K elastická, pevná dvousložková spárová stěrka na polysulfidovém základě určená na utěsňování spár. Ve vytvrzeném stavu tvoří spárová stěrka PolyJoint PSV elastickou izolaci spár s vysokou zatížitelností, dobrou odolností proti vodě, mořské vodě, solným roztokům, benzínu a minerálním olejům. Odolává tlení a prokořenění a je dobře obnovitelná.

Typické aplikace:
 • izolace vertikálních dilatačních spár a dilatačních spár se sklonem
 • utěsnění spár a prasklin ve sklepích
 • izolace spár mezi prvky hotových fasád z betonu
 • vyplnění spár v čističkách odpadních vod, tunelech apod.

PolyJoint PSH

Licí elastická 2K, pevná dvousložková spárová stěrka na polysulfidovém základě určená na utěsňování horizontálních spár. Ve vytvrzeném stavu tvoří spárová stěrka PolyJoint PSH elastickou izolaci spár s vysokou zatížitelností, dobrou odolností proti povětrnostním vlivům, vodě, mořské vodě, solným roztokům, benzínu a minerálním olejům. Odolává tlení a prokořenění a je dobře obnovitelná.

Typické aplikace:
 • izolace horizontálních dilatačních spár se sklonem max. 3%
 • zalévání spár a prasklin ve sklepích
 • utěsnění spár mezi betonovými částmi a asfaltovými plochami vystavenými mechanickému zatížení
 • vyplnění spár v čističkách odpadních vod, tunelech apod.

PolyJoint FS

Tixotropní, 2K vysoce chemicky odolný, trvale pružný tmel PolyJoint FS na bázi polysufidu (cca 60%). Je určený na utěsnění vodorovných i svislých spár.

Typické aplikace:
 • parkoviště
 • silnice a dálnice
 • benzínové stanice
 • provozy s chemickým zatížením
 • průmyslové objekty
 • letiště, přístavy

PolyJoint BHC

1K, chemicky odolný, trvale pružný tmel PolyJoint BHC na bázi polymeru. Je určený na utěsnění vodorovných i svislých spár, které jsou výrazně mechanicky a chemicky (odolný vůči pH < 4) namáhané.

Typické aplikace:
 • kompostovací místa
 • nádrže čistíren odpadních vod
 • sklady s hnojivem
 • sklady s organickým odpadem
 • usazovací jímky
 • různé zemědělské objekty

PolyJoint BHM

1K, chemicky odolný, trvale pružný tmel PolyJoint BHM na bázi polymeru. Je určený na utěsnění vodorovných i svislých spár, které jsou výrazně mechanicky a chemicky (odolný vůči pH > 4) namáhané.

Typické aplikace:
 • kompostovací místa
 • nádrže čistíren odpadních vod
 • sklady s hnojivem
 • sklady s organickým odpadem
 • usazovací jímky
 • různé zemědělské objekty

Aplikační postup

Fóliové systémyTmely

Aplikace tixotropních tmelů pro malé dilatace

K aplikaci je zapotřebí následujících produktů:

PurMastic, PolyJoint PSV, PolyJoint FS, PolyJoint BHC, PolyJoint BHM

Vymezení spáry těsnící šnůrou. Vertikální aplikace. Horizontální aplikace.

Aplikace licích tmelů pro malé dilatace

Vymezení spáry těsnící šnůrou. Horizontální aplikace licí aplikací. Horizontální aplikace pomocí pistole.

Speciální aplikace tmelů


Ukázky aplikace

Fóliové systémyTmelyDetaily


Pro každý případ aplikace si můžete stáhnout kompletní detaily. Připravili jsme pro Vás formáty PDF, DWG a JPG.


Sanace betonových konstrukcí
řešení dilatační spáry 1


Sanace betonových konstrukcí
řešení dilatační spáry 4


PDF DWG JPG PDF DWG JPG
Sanace betonových konstrukcí
řešení dilatační spáry 5


Sanace betonových konstrukcí
řešení dilatační spáry 6


PDF DWG JPG PDF DWG JPG

Ke stažení