seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Těsnění suchých dilatačních spár

Dilatační spáry rozlišujeme suché a mokré. Pro každý druh je nutné používat jiné těsnící systémy. Utěsňování dilatačních suchých spár používáme systém, kdy se na vnitřní líc konstrukce nalepí pružná fólie, případně se spára vyplní pružným tmelem. Taková řešení sice zamezí pronikání vody do vnitřních prostor objektu, ale neřeší utěsnění vlastní betonové konstrukce. Z tohoto důvodu tyto systémy používáme pouze pro suché dilatační spáry.

Utěsňování dilatačních suchých spár používáme systém, kdy se na vnitřní líc konstrukce nalepí pružná fólie, případně se spára vyplní pružným tmelem.

Požadavky na těsnící systém

 • dostatečnou pružnost
 • výbornou přilnavost na podklad
 • mrazuvzdornost
 • nízkou hodnotu bodu skelného přechodu

Konstrukcemi, kde je třeba vyřešit dilatační spáry jsou nejčastěji dopravní stavby (mosty, tunely, podchody), podzemní garáže, vodní díla, zásobníky a nádrže – i konstrukce, které jsou klimatickým podmínkám vystaveny po celou dobu své životnosti, často v kombinaci s dynamickým zatížením. Především požadavky na mrazuvzdornost a na co nejmenší změnu pružnosti při poklesu teploty pod bod mrazu (bod skelného přechodu) jsou limitující faktory, které musí být splněny. V opačném případě je ztráta těsnosti opravené spáry otázkou jedné zimy.

Suché dilatační spáry - velký pohyb

Na základě specifikovaných požadavků byl vyvinut více komponentní těsnící systém s názvem Sanax, který se skládá z těchto jednotlivých produktů:

Fóliové systémy

 • Colflex - pružná utěsňovací páska
 • ColFlex E - pružná utěsňovací páska na bázi EPDM
 • CarboResin - dvousložkové epoxidové lepidlo
 • CarboResin W - dvousložkové epoxidové lepidlo pro vlhké podklady
 • MS Fixer - MS polymerové lepidlo

Tmely

 • PurMastic - 1K pružný polyuretanový tmel
 • PolyJoint PSV - 2K tixotropní chemicky odolný polysulfidový tmel
 • PolyJoint PSH - 2K licí chemicky odolná polysulfidová zálivka
 • PolyJoint FS - 2K tixotropní, velmi chemicky odolný polysulfidový tmel
 • PolyJoint BHC - 1K pružný, chemicky odolný tmel, odolný vůči pH < 4
 • PolyJoint BHM - 1K pružný, chemicky odolný tmel, pružný, odolný vůči pH > 4

Fóliové systémy

ColFlex

Pružná hydroizolační páska určená pro aplikace na plochy, které jsou vystaveny vysokému tlaku vody. Páska je vhodná pro venkovní aplikace, na které jsou kladeny vysoké požadavky z hlediska chemické a fyzikálně-mechanické odolnosti, jako je elasticita, pevnost v tahu, odolnost vůči mnoha chemickým látkám a vůči dalším vnějším vlivům. Páska ColFlex je tavitelná a k jejímu lepení se používá dvousložkové epoxidové lepidlo CarboResin a CarboResin W (schváleno pro styk s pitnou vodou).

Tloušťka pásky: 1mm nebo 2mm.
Šiřka: 100, 125, 150, 200, 250, 300, 500mm

ico
Typické aplikace:
 • utěsňovací systém pro betonové spáry
 • utěsnění pohyblivých spár jako jsou dilatační a pracovní spáry
 • aplikace do spár s pozitivním i negativním tlakem vody
 • pro výplňové injektáže za tunelovými segmenty
 • ošetření trhlin v betonu, odvodnění hydroizolací pod úrovní země
ico
Výhody:
 • Páska ColFlex může být aplikována na suché i vlhké povrchy, s použitím CarboResin (suché povrchy) a CarboResin W (vlhké povrchy)
 • Lepidla mají rychlé doby tuhnutí, i při nízkých teplotách
 • Páska ColFlex může být použita i pro utěsnění spár a trhlin s velkými dilatacemi
 • Spoje zůstávájí pružné i při nízkých teplotách
 • Spoje zůstávájí pružné i při nízkých teplotách
 • Páska ColFlex je odolná vůči povětrnosti a vodě
 • Velmi dobrá celková chemická odolnost
 • Lepidla mají velmi vysokou přilnavost k většině stavebních materiálů
 • Rychlé a jednoduché použití
Technický list ColFlex ke stažení: zde.

ColFlex E

ColFlex E je vysoce kvalitní spáry utěsňující páska k použití pro trhliny a spáry s velkou dilatací. Páska je vyrobena z EPDM (syntetický polymer na etylen – propylenové bázi) s textilní strukturou. ColFlex E systém je aplikován s použitím jedno komponentního lepidla MS Fixer. Vhodný pro nádrže, kde je požadována teplotní odolnost do 800°C.

Tloušťka pásky: 1mm nebo 1.5mm.
Šířka: 300mm nebo 500mm.
Colflex E je dodáván v 25 metrových rolích.

ico
Typické aplikace:
 • jako utěsňovací systém pro betonové spáry
 • utěsnění pohyblivých spár jako jsou dilatační spáry
 • do spár s pozitivním i negativním vodním tlakem
 • může být také používán k ošetření samostatných trhlin v betonu a jako odvodnění pro hydroizolace pod úrovní povrchu
ico
Výhody:
 • membrána nepotřebuje před aplikací čištění či aktivaci rozpouštědlem
 • může být aplikován na vlhké i suché povrchy, s použitím MS Fixer
 • MS Fixer má rychlou dobu tuhnutí, i při nízkých teplotách
 • může být použit pro spáry a trhliny vystavené velkým dilatačním pohybům
 • spojení zůstává pružné i v nízkých teplotách
 • odolný proti počasí a vodě
 • velmi dobrá celková chemická odolnost
 • MS Fixer má velmi vysokou přilnavost k většině stavebním materiálům
Technický list ColFlex E ke stažení: zde.

CarboResin

CarboResin je dvousložkové epoxidové pastovité lepidlo s konzistencí upravenou pro aplikaci na svislých plochách a pro práci nad hlavou.

Lepidlo CarboResin je určeno pro suché povrchy a běžné teploty.

Složka A je disperze anorganických plniv a pigmentů ve směsi modifikovaných epoxidových pryskyřic a speciálních aditiv, složka B je směs speciálních aminických tvrdidel.

ico
Typické aplikace:
 • dodatečný výztužný zesilovací systém pro stavební posílení betonových, zděných a dřevěných konstrukcí
 • aplikace Colfex hydroizolační pásky
 • lepení tenkých vrstev nebo pro opravy prefabrikovaných betonových prvků, cihelného zdiva, dřeva, kovu, porézního kamene, přírodního kamene atd.
ico
Výhody:
 • výborná přilnavost k betonu, cihelnému zdivu, kameni, dřevu a jiným stavebním materiálům převyšuje soudržnost podkladu
 • velmi dobré fyzikálně-mechanické vlastnosti
 • vysoká odolnost proti obrusu a proražení
 • vysoká chemická odolnost
 • vytvrzuje bez smršťování
 • snadná příprava k aplikaci a vlastní aplikace
 • neobsahuje organická rozpouštědla (VOC)
Technický list CarboResin ke stažení: zde.

CarboResin W

CarboResin W je dvousložkové epoxidové pastovité lepidlo s konzistencí upravenou pro aplikaci na svislých plochách a pro práci nad hlavou.

Lepidlo CarboResin W se zvýšenou reaktivitou je určen pro suché i vlhké povrchy a nízké teploty kolem 5°C.

Složka A je disperze anorganických plniv a pigmentů ve směsi modifikovaných epoxidových pryskyřic a speciálních aditiv. Složka B je směs speciálních aminických tvrdidel.

ico
Typické aplikace:
 • dodatečný výztužný zesilovací systém pro stavební posílení betonových, zděných a dřevěných konstrukcí
 • aplikace Colfex hydroizolační pásky
 • lepení tenkých vrstev nebo pro opravy prefabrikovaných betonových prvků, dřeva, kovu, porézního kamene, přírodního kamene atd.
ico
Výhody:
 • výborná přilnavost k betonu, cihelnému zdivu, kameni, dřevu a jiným stavebním materiálům převyšuje soudržnost podkladu
 • velmi dobré fyzikálně-mechanické vlastnosti
 • vysoká odolnost proti obrusu a proražení
 • vysoká chemická odolnost
 • vytvrzuje bez smršťování
 • snadná příprava k aplikaci a vlastní aplikace
 • vysoká reaktivita i při nízkých teplotách
 • pro vlhký a nevyzrálý beton (po cca 7 dnech) pro lepení ColFlex pásků
 • CarboResin W + ColFlex páska: systém schválený pro přímý styk s pitnou vodou
 • neobsahuje organická rozpouštědla (VOC)
Technický list CarboResin W ke stažení: zde.

MS Fixer

MS Fixer je 1 složkové, pružné polymerové lepidlo a tmel na bázi MS polymeru. MS Fixer se vytvrdí do pružné sloučeniny s velmi dobrou přilnavostí k většině stavebních materiálů.

ico
Typické aplikace:
 • aplikace Colflex
 • utěsňování okrajů Colflex membrány
 • lepení bentonitových pásků
 • lepení hydrofilních pásků Swellseal 3V/8V
 • utěsňování spár mezi zdmi a deskami
 • lepidlo pro ocel a dřevo
ico
Výhody:
 • velmi dobrá přilnavost k většině konstrukčních materiálů
 • může být aplikován na nerovné a vlhké povrchy
 • vytvrdí do pružné gumové sloučeniny
 • odolává během tvrdnutí vlhkým podmínkám
 • dobrá celková chemická odolnost
 • bez rozpouštědel
 • jednoduchý na aplikaci pomocí standardní aplikační pistole
 • dobrá UV odolnost
Technický list MS Fixer ke stažení: zde.

Tmely

PurMastic

PurMastic je jednosložkový polyuretanový tmel a lepidlo, který může být použit jako trvanlivý, pružný tmel, nebo jako lepidlo pro slepení většiny stavebních materiálů. PurMastic se vyznačuje jednoduchou aplikací a vykazuje skvělou přilnavost k suchým a při použití vhodného primárního nátěru i k mírně vlhkým podkladům.

ico
Typické aplikace:
 • vyplňování spár mezi stavebními prvky
 • utěsňování spár mezi dlaždicemi
 • utěsňování drážek a okrajů trubek a kanálůutěsňování drážek a okrajů trubek a kanálů
 • pružné spojení spár
 • spojení lehkých stavebních částí
 • vyplňování trhlin a štěrbin
ico
Výhody:
 • skvělá přilnavost k většině stavebních materiálů
 • zůstává trvale pružný i po vytvrzení
 • dobrá chemická odolnost
 • jednosložkový výrobek, jednoduchá aplikace
 • rychlé tuhnutí a vytvrzen
 • možnost překrytí nátěry
 • neprověšuje se při vertikálních aplikacích a při aplikacích nad hlavou
 • trvanlivost pod vodou
Technický list PurMastic ke stažení: zde.

PolyJoint PSV

Tixotropní 2K elastická, pevná dvousložková spárová stěrka na polysulfidovém základě určená na utěsňování spár. Ve vytvrzeném stavu tvoří spárová stěrka PolyJoint PSV elastickou izolaci spár s vysokou zatížitelností, dobrou odolností proti vodě, mořské vodě, solným roztokům, benzínu a minerálním olejům. Odolává tlení a prokořenění a je dobře obnovitelná.

ico
Typické aplikace:
 • izolace vertikálních dilatačních spár a dilatačních spár se sklonem
 • utěsnění spár a prasklin ve sklepích
 • izolace spár mezi prvky hotových fasád z betonu
 • vyplnění spár v čističkách odpadních vod, tunelech apod.
ico
Výhody:
 • trvale elastická a zároveň velmi pevná
 • vysoce chemicky odolná
 • jednoduchá aplikace pomocí aplikační pistole
 • není hořlavá
Technický list PolyJoint PSV ke stažení: zde.

PolyJoint PSH

PolyJoint PSH je elastická, pevná dvousložková spárová stěrka na polysulfidovém základě určená na utěsňování horizontálních spár. Ve vytvrzeném stavu tvoří spárová stěrka PolyJoint PSH elastickou izolaci spár s vysokou zatížitelností, dobrou odolností proti povětrnostním vlivům, vodě, mořské vodě, solným roztokům, benzínu a minerálním olejům. Odolává tlení a prokořenění a je dobře obnovitelná.

ico
Typické aplikace:
 • izolace horizontálních dilatačních spár se sklonem max. 3%
 • zalévání spár a prasklin ve sklepích
 • utěsnění spár mezi betonovými částmi a asfaltovými plochami vystavenými mechanickému zatížení
 • vyplnění spár v čističkách odpadních vod, tunelech apod.
ico
Výhody:
 • trvale elastická a zároveň velmi pevná
 • aplikace litím, samonivelační
 • vysoce chemicky odolná
 • není hořlavá
Technický list PolyJoint PSH ke stažení: zde.

PolyJoint FS

Tixotropní, 2K vysoce chemicky odolný, trvale pružný tmel PolyJoint FS na bázi polysufidu (cca 60%). Je určený na utěsnění vodorovných i svislých spár.

ico
Typické aplikace:
 • parkoviště
 • silnice a dálnice
 • benzínové stanice
 • provozy s chemickým zatížením
 • průmyslové objekty
 • letiště, přístavy
ico
Výhody:
 • trvale pružný
 • chemicky odolný (benzín, nafta, petrolej, rozpouštědla atd.)
 • bez rozpouštědel
 • UV stabilní
 • odolný vůči povětrnostním vlivům
Technický list PolyJoint FS ke stažení: zde.

PolyJoint BHC

PolyJoint BHC je jednosložkový, chemicky odolný, trvale pružný tmel na bázi polymeru. Je určený na utěsnění vodorovných i svislých spár, které jsou výrazně mechanicky a chemicky namáhané.

ico
Typické aplikace:
 • kompostovací místa
 • nádrže čistíren odpadních vod
 • sklady s hnojivem
 • sklady s organickým odpadem
 • usazovací jímky
 • různé zemědělské objekty
ico
Výhody:
 • trvale pružný
 • odolný vůči pH < 4
 • chemicky odolný (fekálie, hnůj, atd.)
 • odolný vůči vodnímu tlaku
 • bez rozpouštědel
 • UV stabilní
 • odolný vůči povětrnostním vlivům
Technický list PolyJoint BHC ke stažení: zde.

PolyJoint BHM

PolyJoint BHM je jednosložkový, chemicky odolný, trvale pružný tmel na bázi polymeru. Je určený na utěsnění vodorovných i svislých spár, které jsou výrazně mechanicky a chemicky namáhané.

ico
Typické aplikace:
 • kompostovací místa
 • nádrže čistíren odpadních vod
 • sklady s hnojivem
 • sklady s organickým odpadem
 • usazovací jímky
 • různé zemědělské objekty
ico
Výhody:
 • trvale pružný
 • odolný vůči pH > 4
 • chemicky odolný (fekálie, hnůj, atd.)
 • odolný vůči vodnímu tlaku
 • bez rozpouštědel
 • UV stabilní
 • odolný vůči povětrnostním vlivům
Technický list PolyJoint BHM ke stažení: zde.

Fóliové systémy

Tmely

Aplikace tixotropních tmelů pro malé dilatace

Aplikace licích tmelů pro malé dilatace

Speciální aplikace tmelů

 • Přemosťující spoje na podlaze zatížitelné dopravou.
 • Přemosťující spoje nádrží.
ico

Ukázky aplikace

Fóliové systémy

Tmely


Pro každý případ aplikace si můžete stáhnout kompletní detaily. Připravili jsme pro Vás formáty PDF a DWG.


Sanace betonových konstrukcí
řešení dilatační spáry 1

Sanace betonových konstrukcí - řešení dilatační spáry

Sanace betonových konstrukcí
řešení dilatační spáry 4

Sanace betonových konstrukcí - řešení dilatační spáry 4

Sanace betonových konstrukcí
řešení dilatační spáry 5

Sanace betonových konstrukcí - řešení dilatační spáry 5

Sanace betonových konstrukcí
řešení dilatační spáry 6

Sanace betonových konstrukcí - řešení dilatační spáry 6