seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

PurInjekt RB3

Dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice s vysokou pevnost v tlaku.

Kód Balení Cena bez DPH Cena včetně DPH ks
108042205 50ltr cena pouze na dotaz

PurInjekt RB3 je dvousložková injektážní rychle reagující pryskyřice určena pro zepvňování zemin,stavbeních konstrukcí a utěsňování průsaků vod. Je čerpána v poměru 1:1 pomocí 2K injektážní pumpy.


Typické aplikace

 • zpevnění betonových podlah
 • těsnění a zpevnění hornin, skalních masivů, hrází
 • opravy a těsnění šachet, tunelů a kanalizací
 • zpevnění zděných konstrukcí
 • zesílení základů staveb
 • vyplňování velkých kaveren, trhlin a rozsedlin


Výhody

 • stabilizační a zpevňující účinek
 • jednoduchá aplikace, jednoduchý poměr míchání: 1/1
 • vysoká pevnost v tlaku bez vody
 • s vodou zvětšuje objem za vzniku tvrdé a tuhé pěny s uzavřenými póry
 • chemicky stabilní a velmi dobrá chemická odolnost
 • rychlá reakce v suchém i mokrém prostředí
 • doprava nepodléhá ADR