seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

PurInjekt RB2

Dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice s vysokou pevnost v tlaku.

Kód Balení Cena bez DPH Cena včetně DPH ks
108042105 50ltr (58,5kg) sada cena pouze na dotaz
108042111 RB2 KAT (1kg) cena pouze na dotaz

PurInjekt RB2 je dvousložková injektážní rychle reagující pryskyřice určena pro zepvňování zemin,stavbeních konstrukcí a utěsňování průsaků vod. Je čerpána v poměru 1:1 pomocí 2K injektážní pumpy.


Typické aplikace

 • těsnění a zpevnění hornin, skalních masivů, hrází
 • opravy a těsnění šachet, tunelů a kanalizací
 • zpevnění zděných konstrukcí
 • zesílení základů staveb
 • vyplňování velkých kaveren, trhlin a rozsedlin

Výhody

 • bez rozpouštědel
 • výběr různých poměrů roztažnosti a různých pevností v tlaku
 • jednoduchá aplikace, jednoduchý poměr míchání: 1/1
 • vysoká pevnost v tlaku bez vody
 • s vodou zvětšuje objem za vzniku tvrdé a tuhé pěny s uzavřenými póry
 • chemicky stabilní a velmi dobrá chemická odolnost
 • proniká do trhlin menších než 0,1 mm
 • rychlá reakce v suchém i mokrém prostředí
 • doprava nepodléhá ADR