seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Klimatická ochrana

Novinky


Klimatická ochranaOchrana povrchu před vlivy vlhkosti a změn teplot, odstranění tepelných mostů.

ResiCote WBT a ResiCote TRS jsou vylehčené, pružné ochranné nátěry a stěrky na bázi stabilní minerální vodné disperze s přídavkem dutých sférických plniv a speciálních aditiv výrazně omezujících povrchovou kondenzaci vodní páry.

Vytvrzená vrstva vykazuje mimořádné tepelně–reflexní, antibakteriální a ochranné vlastnosti a je dlouhodobě odolná vůči působení povětrnosti a atmosférickému stárnutí. Nátěr je možné vystavit působení teplot od – 60 °C do + 200 °C.


Související produkty

  ResiCote TRS Tepelně-reflexní antibakteriální stěrka
  ResiCote WBT tepelně-reflexní antibakteriální ochranný nátěr

Související články

 Hydroizolace (Technické informace)
 Sanační omítky (Technické informace)