Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

  
CarboResin

CarboResin

Univerzální, tixotropní, dvousložkové epoxidové lepidlo.

CarboResin W

CarboResin W

Univerzální, tixotropní, dvousložkové epoxidové lepidlo pro použití…

WrapResin

WrapResin

Vysoce účinná, tixotropní, epoxidová pryskyřice určená pro lepení…

CeraFix AD

CeraFix AD

Dvousložkové epoxidové lepidlo pro všechny typy obkladů a dlažeb v…

ResiBond ETC

ResiBond ETC

Difúzně otevřená, suchá minerální směs určená pro lepení a stěrkování…

MS Fixer

MS Fixer

Jednosložkové, pružné polymerové lepidlo a tmel na bázi MS polymeru.

Akce Elastic 1GT

Elastic 1GT

Těsnicí pastovitý, roztíratelný tmel k zajištění vzduchotěsnosti a…

Elastic 1AW

Elastic 1AW

Lepidlo a izolace na bázi SMP (silanem modifikované polymery) pro…

ResiMastic TB

ResiMastic TB

Univerzální, tixotropní, dvousložkový epoxidový tmel pro jemné…

CeraFix GR

CeraFix GR

Epoxidová spárovací hmota pro spáry šířky 3–15mm s vysokou chemickou…