seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

  
PurCote UCE

PurCote UCE

Polyuretan-cementová podlahová stěrka. o tloušťce 4 - 6 mm

PurCote UCV

PurCote UCV

Polyuretancementová stěrka pro svislé plochy a detaily o tloušťce 4 -…

PurCote UCT

PurCote UCT

Polyuretan cementový tenkovrstvý barevný nátěr o tloušťce 0,3 - 0,6 mm