seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

  
ResiPrimer WB

ResiPrimer WB

Penetrační nátěr pro porézní povrchy, ochrana před vysycháním

ResiPrimer WBF

ResiPrimer WBF

Akrylátový pentrační nátěr, adhézní můstek s plnivem

ResiPrimer WBA

ResiPrimer WBA

Akrylátový hloubkový penetrační nátěr