ResiPrimer WB

ResiPrimer WB

Penetrační nátěr pro porézní povrchy, ochrana před vysycháním

ResiPrimer WSP

ResiPrimer WSP

Akrylátový pentrační nátěr, adhézní můstek s plnivem