ResiPrimer WB

ResiPrimer WB

Penetrační nátěr pro porézní povrchy, ochrana před vysycháním