seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

  
ResiCote WB2

ResiCote WB2

Pružný, vodou ředitelný antikarbonatační nátěr. Dekorativní, konečný…

ResiCote WB3

ResiCote WB3

Ochranný a zpevňovací prostředek na porézní povrchy, dlažbu a spáry…

ResiCote WB4

ResiCote WB4

Nátěr na betonové podklady, akrylátový, vodou ředitelný, odolný…

ResiCote WB5

ResiCote WB5

Vodou ředitelná akrylátová nátěrová hmota určená pro nátěry…

ResiCote WB7

ResiCote WB7

Akrylátový, vodou ředitelný, chemicky a mechanicky odolný…

ResiCote NB

ResiCote NB

Jednosložkový ochranný nátěr na betonové konstrukce.