Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Hydroizolace vnějších stěn


Bitumenová báze

  1. Vyrovnání podkladu
  2. Těsnění potrubí
  3. Penetrační nátěr
  4. Příprava spoje stěna/podlaha
1 2 3 4 5 6 7 8
  1. Vytvoření fabionu
  2. Hydroizolace
  3. Tepelná izolace

    Extrudovaný polystyren, lepení pomocí

  4. Ochrana izolace
    • Nopová fólie