Hydroizolace vnějších stěn


Bitumenová báze

 1. Vyrovnání podkladu
 2. Těsnění potrubí
 3. Penetrační nátěr
 4. Příprava spoje stěna/podlaha
1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Vytvoření fabionu
 2. Hydroizolace
 3. Tepelná izolace
  • „Extrudovaný polystyren a geotextílie“
 4. Ochrana izolace
  • „Nopová fólie“

Vlhký suterén nemůže být plně využit a může ohrozit stavební konstrukci. Nabízíme různé metody pro trvalé zabezpečení vodě-odolnosti suterénu:

 • z vnější strany silnovrstvým nátěrem
 • modifikovaným polymerem
 • minerálním těsnícím nátěrem

Čímž je ošetřená celá vnější stěna před pronikáním vody.

V případě oprav může být vnější hydroizolace instalována i z interiéru. Tato metoda se nazývá „rubová injektáž“.


Použití bitumenových produktů náleží ke standardnímu řešení pro pozitivní stranu hydroizolace suterénu. Tento systém je aplikován ve formě stěrky a je tudíž beze spár. Je jednoduchý a bezpečný při použití a má vlastnosti na překlenutí trhlin.

Na čistý, pevný,stabilní, bezsádrový minerální podklad se aplikuje primer BituPrimer PE.

Součástí správné aplikace je vytvoření náběhového fabionu mezi stěnou a podlahou pomocí tří hrané bitumenové pásky BituHran.

Vlastní plošná hydroizolace se vytvoří pomocí BituBond 2K (BituBond 1K, BituBond 2KR), který se aplikuje ve dvou vrstvách. Přidání výztužné mřížky se doporučuje do všech tenkovrstvých tmelů a všech aplikací. To umožňuje lepší kontrolu tloušťky nátěru a bezpečně přenáší napětí v hydroizolaci.

Před zásypem se musí hydroizolace ochránit před mechanickým poškozením pomocí nopové fólie.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.