seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Reference


Dodatečná sanace zdiva

Dodatečná sanace zdiva

Zadavatel: Soukromý investor
Dodavatel: Sanax Group s.r.o.
Termín: 2016-08

Soukromý investor „opomenul“ před kompletní rekonstrukcí RD (nový interiér, zateplení, atd…) sanovat původní cihelné zdivo proti vzlínající vlhkosti. Časem po zateplení, se v interiéru začala objevovat vlhká místa – BD, Boskovice.

Jednoduchým způsobem, bez poškození interiéru, byly obvodové konstrukce sanovány z exteriérové strany (v místě soklu), za pomocí ResiInjekt Cream, do předem vyvrtaných otvorů. Po aplikaci injektážního materiálu, soklová část byla opatřena pohledovou stěrkou, takže sanační zásah již není znatelný.

Použité materiály:
ResiInjekt Cream
Aplikace pomocí InjektPump Cream


Související produkty

  InjektPump Cream Injektážní pumpa k injektáži ResiInjekt Cream do zdiva proti vzlínající vlhkosti.
  ResiInjekt Cream Injektážní krém pro sanaci zdiva proti vzlínající vlhkosti.

Související články

 Sanace vlhkého zdiva (Ke stažení - Katalogy)
 Vzlínající vlhkost (Ke stažení - Letáky)