Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Koroze kotev

V tomto článku se vysvětluje, že koroze je komplexnější problém než si mnozí mohli myslet a vyzdvihuje existující možnosti, které jak chrání zájmy zákazníků, tak zlepší váš konečný zisk.

Koroze je jeden z problémů, kterému není často věnováno dostatek pozornosti v momentě instalace, ale s postupem uplynulého času po instalaci si o tuto pozornost může výrazně říct. Jako vždy je hlavním cílem tohoto článku upozornit ty, kteří prodávají kotevní techniku ve stavebnictví, na možná úskalí. Tato úskalí se však mohou stát i příležitostí lépe poradit vašim zákazníkům a zlepšit zisky Vaší firmy.

Předtím než se na problém podíváme detailně, vyplatí se rozptýlit pár mýtů o různých stupních ochrany proti korozi. První z nich je, že základní stupeň ochrany proti korozi, kterou nabízí většina výrobců – galvanické zinkování (s nebo bez chromové pasivace) poskytuje signifikantní úroveň dlouhodobé ochrany. Toto však platí pouze v suchých vnitřních podmínkách.

Druhý z mýtů je ten, že nerezová ocel stupně A4 je konečná ochrana, která si poradí s jakýmkoliv korodujícím prostředím. Toto však také není pravda. V určitém agresivním prostředí bude i nerezová ocel A4 korodovat a doporučujeme speciální nerezovou slitinu.

Existuje pět základních úrovní ochrany proti korozi, které jsou v současné době na trhu stavebního kotvení:

  • galvanické pozinkování
  • žárové zinkování
  • nerezová ocel A2
  • nerezová ocel A4
  • speciální nerezová slitina

Pro kterou aplikaci byste měli daný typ doporučit a kterou z nich byste měl mít na skladě?

Projdeme si každý z pěti výše uvedených typů ochrany proti korozi a řekneme, při jakých podmínkách bychom o daném typu mohli uvažovat.

Galvanické pozinkování

Galvanické pozinkování je galvanizační nátěr, tloušťky obvykle mezi 5 a 10 mikrony.

Ve velmi suchých atmosférách bude nátěr oxidovat, zoxidovaný nátěr ochrání zinek před další korozí.

Za vlhka a na vzduchu bude však korodovat na zinkový uhličitan – který se někdy označuje za bílou rez - který bude odfouknutý nebo odplavený deštěm a s časem zmizí. Chromová pasivace, která může být žlutá nebo „modrá“ která vypadá průhledně), chrání pozinkování od přítomnosti chemikálií v lepenkových krabicích, tím udržuje výrobek v dobrém stavu až do doby použití. Pro dlouhodobější ochranu v jiných než suchých vnitřních podmínkách je potřeba více specifické ochrany.

Žárové zinkování (HDG)

Žárové zinkování (HDG) je další stupeň - silnější vrstva zinku, kolem 50 mikronů, jeho životnost bude delší, ale nakonec za vlhka a mokra nátěr zmizí. Tento stupeň ochrany proti korozi se většinou považuje jako vhodný pro venkovní použití ve vesnickém a městském prostředí a to až po dobu deseti let, v pobřežních a průmyslových podmínkách po dobu dvou až tří let.


Poznámka: o galvanickém pozinkování někdy výrobci tvrdí, že je na bázi kontinentálního evropského „galvanizovaní“ ale neměl by se plést s HDG – jestli máte pochybnosti, zkontrolujte si tloušťku nátěru.

Nátěry jsou velmi náchylné. Vyplatí se pamatovat si, že jakýkoliv nátěr aplikovaný venku jako je elektropozinkování nebo HDG je náchylný k seškrábnutí během procesu vkládání do otvoru na povrchu, obzvláště u kotev jako jsou dlouhé svorníky, kde jsou kotvy zatloukány do betonu. Odstranění pozinkování na skřipce rozpínače nebo zužujícímu se kužele bude při průniku vody vést k rychlé korozi. Tato koroze se děje jako nejhorší možná reakce a je to další důvod proč by pozinkování nemělo být bráno za formu ochrany proti korozi při dlouhodobém venkovním použití.

Nerezová ocel

V současné době existují tři účinné stupně, které přicházejí v úvahu, dva jsou běžně k dostání a jeden je většinou pouze na speciální objednávku.

Začneme s ocelí, která má nejnižší odolnost proti korozi, což je stupeň 2 (obsahuje chrom a nikl) je vhodný na dlouhodobé použití ve většině venkovních aplikací, kde se neobjevují žádné znečišťující látky a chloridy např. venkovské a městské prostředí. I když A2 nemusí nutně za takových podmínek korodovat, může se však zbarvit. Použití na dekorativní aplikace může nakonec tedy vypadat neesteticky. A4 je ochrana proti korozi o stupeň vyšší, obsahuje kromě chrómu a niklu i molybden. Při vystavení prostředí se na něm nebudou objevovat skvrny a může se považovat za vhodný pro téměř všechny externí aplikace i průmyslové a přímořské oblasti i úplně ponořené v moři ale ne v oblastech příboje, kde by se mělo zvážit použití speciální nerezové slitiny. Většina výrobců dodává oba dva stupně, kdy A2 je levnější, ale někteří zase s cílem standardizovat a pokrýt maximální šíři aplikací se zaměřují pouze na A4.

Více výrobců nyní nabízí výběr kotev vyrobených ze speciální slitiny nerezové ocele, která obsahuje větší podíl výše uvedených elementů a nese označení DIN 1,4529. Tento typ nerezové ocele se vyrovnává s mnoha typy agresivního prostředí a dokonce i v oblasti příboje mořské vody. Agresivní prostředí zahrnuje použití v chemičkách, kde ale však musí být zváženo působení každé přítomné chemikálie samostatně.

Doplňující informace

Jsou ještě další podmínky koroze, které musí být brány v úvahu:

  • galvanická koroze
  • praskající koroze způsobena napětím/zatížením
  • koroze štěrbin

Většina odborníků si je vědoma galvanické koroze (někdy je označována jako bimetalická koroze) což je urychlená koroze jednoho kovu (toho méně ušlechtilého) a to v případě, kdy různé kovy jsou v přímém kontaktu za přítomnosti elektrolytů např. dešťová voda. Toto je komplikovaný problém na který není souhrnná léčba, ale dva příklady stojí za uvedení. Galvanická koroze způsobí zrychlené rezavění podpěr z jemné ocele - jsou-li ukotveny nerezovými kotvami, anebo rychlejší rezavění ocelových kotev jestli jsou použity ke kotvení nerezových podpěr. Ani jedno z toho není žádoucí, ale druhá možnost je více vážná protože:

  1. efekt je spojen s podstatnými oblastmi těch dvou kovů, takže menší kotvy budou rezavět nebezpečně rychle
  2. kotvy jsou rozhodující pro bezpečnost podpěr a jakákoliv koroze znejistí celou sestavu. Zamezení se dosáhne nemícháním různých kovů nebo jejich elektrickou izolací vhodnou podložkou pod matici a sítkem.

Praskání koroze napětím/zatížením je zrádný efekt, který se těžce odhaluje. Postihuje zatížené části za přítomnosti chloridů při zvýšených teplotách. Kotvy v bazénech na střešních prostorách jsou přesně tento typ aplikace. Dokonce i A4 nerezová ocel je citlivá na tento efekt a proto se opět doporučuje speciální nerezová slitina DIN 1,4529.

Závěr

Takže, který finální produkt máte mít na skladě?

Toto rozhodnutí bude samozřejmě ovlivněno typem aplikace a vznesených požadavků vašeho zákazníka. Pozinkovaná ocel spolu s A4 nerezovou ocelí pokryje většinu aplikací, HDG a speciální nerezová slitina bude pak dodávána na zvláštní speciální aplikace, bude-li to nutné.

Detailní prozkoumání aspektů koroze vašich zákazníků může také vést ke zvýšení úrovně a efektivity dodávané ochrany což ochrání jeho pověst a vám přinese větší zisky.