Zesílení helikální výztuží


  1. Helikální nerezová výztuž
  2. Polymercementová malta
  3. Ochrana před vysycháním

Technologie Spiral umožňuje dodatečné vyztužování stavebních konstrukcí, jejich posílení v oblasti tahové únosnosti a znovunastolení prostorové tuhosti celé stavby.

Spiral systém se skládá z výztuže SpiBar – výztuž z nerezové oceli helikálního (šroubovicového) tvaru, která je vyrobena válcováním a tažením za studena. Materiálem je velmi kvalitní nerezová ocel, odolná proti jakémukoli agresivnímu prostředí, s dvakrát větší pevností v tahu než klasická betonářská ocel. Její šroubovicový tvar zajišťuje vynikající soudržnost s maltou. Přenos vlastností ocele do stavební konstrukce se provádí dodatečným vlepením do drážek a vrtů (i jejich kombinací) pomocí malty ResiBond MC – dvousložková směs, kde první tekutou složkou je kopolymerová vodní disperze a druhou práškovou složkou je směs portlandských cementů a minerálních plniv. Malta má vysokou plasticitu, která současně s poměrně vysokou hustotou umožňuje nanášení do drážek a vrtů. Její tixotropní charakter umožňuje i aplikaci nad hlavou. Malta se nesmršťuje a tak dokonale přilne k povrchu konstrukce a vyplní vrt i drážku.

ResiPrimer WB lze využít jako ochrana před rychlým vysycháním polymer-cementové malty ResiBond MC.


Vždy dodržujte specifikace v příslušném technickém listu.