seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Statika staveb


Zesílení helikální výztuží

  1. Helikální nerezová výztuž
  2. Polymercementová malta
  3. Ochrana před vysycháním