Pracovní spoje


Utěsnění spár na minerálním nebo kovovém povrchu

1 2
  1. Primer
  2. Vymezovací provazec
  3. Těsnící tmel
    1. Horizontální a vertikální aplikace
    2. Vertikální aplikace

Konstrukční prvky jsou často vystaveny pohybům způsobeným tepelnými nebo objemovými změnami. Je požadována trvalá a elastická hydroizolace konstrukčních spár.

PolyJoint PSV, PolyJoint PSH je osvědčený tmel, odolný vůči mechanickému namáhání, UV záření a stárnutí. PolyJoint PSV a PolyJoint PSH je navíc odolný vůči agresivním chemikáliím.

Pro použití běžných spár se používá polyuretanový tmel PurMastic.

Důležité pro trvalou hydroizolaci konstrukčních prvků není pouze aplikace trvanlivého materiálu, je také důležité trvalé připojení k bokům spáry. Podklad musí být stabilní, čistý a suchý a bez lepících inhibitujících látek. Podklad se připravuje pomocí PurPrimer P.

Optimální absorpce napětí je garantována, když se tmel instaluje pouze na protilehlé stěny spáry. To dovoluje materiálu expandovat přes konstrukční spáru. Chcete-li oddělit těsnící spáru od spodní části, aplikujte obvyklý PE kruhový provazec FlexFoam do spáry před aplikací materiálu. K zabránění poškození způsobeným napětím se aplikuje těsnící tmel v tloušťce v závislosti na rozměrech spáry. Podíl aplikovaného tmelu by měl být 1:1 až 1:2 (výška:šířce spáry).

Pro použití na zemědělské betonové konstrukce se používá PolyJoint PSV a PolyJoint PSH.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.