seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Pracovní spoje


Utěsnění spár na minerálním nebo kovovém povrchu

2 1 3a 3b
  1. Primer
  2. Vymezovací provazec
  3. Těsnící tmel
    1. Horizontální a vertikální aplikace
    2. Vertikální aplikace