Hydroizolace vzlínající vlhkosti


Sanace zdiva sanačními omítkami

V případě lehce vlhkého zdiva, a kde není požadována horizontální bariéra, se provede sanace vlhkého zdiva pomocí sanačních omítek.

Sanační omítky vícevrstvé

1 2 3 4 5 6
  1. Penetrace
  2. Postřik
  3. Vyrovnávací omítka
  4. Sanační malta
  5. Sanační štuk
  6. Ochranný nátěr

V případech, kdy je způsobena škoda vzlínající vlhkostí, musí být odstraněna omítka ze zdí.

Jako první se použije SaltStop, který zpevní povrch zdiva a omezí prostup solí. Na tuto penetraci dále provedeme sanační špric pomocí SanaBond Postřik, který nám zajistí správnou přídržnost dalších vrstev.

Pro vyrovnání povrchu se použije SanaBond Podklad, která vyrovná případné nerovnosti. Na vyrovnaný povrch naneseme hlavní sanační omítku SanaBond Jádro. Jako ukončení povrchu použijeme SanaBond Štuk.

Po aplikací hlavního omítkového systému se může aplikovat nátěr. Nátěr musí být prodyšný (otevřený parní difůzi), toto nám splňuje SanaCote SK v různých odstínech popřípadě ResiCote WB1.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.

Sanační omítky jednovrstvé

1 2 3
  1. Penetrace
  2. Sanační malta
  3. Ochranný nátěr

V případech lehce vlhkého zdiva, a kde není požadována horizonální bariéra, se provede sanace vlhkého zdiva pomocí sanačních omítek.

V případech, kdy je způsobena škoda vzlínající vlhkostí, musí být odstraněna omítka ze zdí.

Jako první se použije SaltStop, který zpevní povrch zdiva a omezí prostup solí. Na tuto penetraci dále provedeme sanační špric pomocí naředěné SanaBond Mono, který nám zajistí správnou přídržnost dalších vrstev.

Na povrch naneseme hlavní sanační omítku SanaBond Mono. Jako ukončení povrchu, můžeme SanaBond Mono zatočit. V případě, že je na povrch kladen větší důraz na jemnost použijeme SanaBond Štuk.

Po aplikací hlavního omítkového systému se může aplikovat nátěr. Nátěr musí být prodyšný (otevřený parní difůzi), toto nám splňuje SanaCote SK v různých odstínech.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.