Pracovní spoje


Pohyblivé spáry chemicky odolné

1 2
  1. Očištěný beton
  2. SanaxFlex systém

    Primární nátěr

    Pružný tmel s výztužnou mřížkou