Infrastruktura - Tunely


Oprava kanalizačních poklopů

1 2 3 4
  1. Podloží
  2. Stávající podklad
  3. Výplňová zálivka mezikruží
  4. Asfaltová vrstva