Podlahové nátěry


Akrylátové nátěry - nízká mechanická zátěž

Garáž

1 2 3
  1. Primární nátěr
  2. Nátěr
  3.  

Betonové podlahy vystavené nízké zátěži, jako domácí garáže, dílny, pochozí konstrukce apod. se ošetřují akrylátovým pružným UV odolným nátěrem ResiCote WB5 ve 2 až 3 vrstvách dle předpokládaného namáhání.

Jako primární nátěr se použije ResiPrimer WB.

Pro zlepšení mechanické odolnosti podlahy se na vrstvu ResiCote WB5 nanese ve dvou vrstvách akrylátový, vodou ředitelný, chemicky a mechanicky odolný, transparentní lak ResiCote WB7.


Vždy dodržujte přesný postup uvedený v příslušném technickém listu.

Sklep

1 2
  1. Primární nátěr
  2. Nátěr

Betonové podlahy vystavené nízké zátěži, sklepy, chodby, pochozí konstrukce apod. se ošetřují akrylátovým pružným UV odolným nátěrem ResiCote WB5 ve 2 až 3 vrstvách dle předpokládaného namáhání.

Jako primární nátěr se použije ResiPrimer WB.


Vždy dodržujte přesný postup uvedený v příslušném technickém listu.