Hydroizolace vnějších stěn


Minerální báze

 1. Vyrovnání podkladu
 2. Těsnění potrubí
 3. Penetrační nátěr
 4. Příprava spoje stěna/podlaha
1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Vytvoření fabionu
 2. Hydroizolace

  Nepružná

  Pružná

  Výstužná mřížka

 3. Tepelná izolace
  • Extrudovaný polystyren a geotextílie
 4. Ochrana izolace
  • Nopová fólie

Minerální těsnící nátěry jsou obzvláště masivní hydroizolační systém s extrémně dobrou přilnavostí k minerálnímu povrchu. Nejsou negativně ovlivněny vlhkým povrchem a stávají se nedílnou součástí nosné konstrukce budovy, na kterou byly použity.

Minerální těsnící nátěry mají pastovou formu a jsou aplikovány beze spár jako hydroizolační stavební prvek. Jsou jednoduché a bezpečné při aplikaci a mohou být instalovány jako systém rigidní nebo na překlenutí trhlin.

Na čistý, pevný, stabilní, bezsádrový minerální podklad aplikujte SaltStop jako primer. To zvýší přídržnost nátěru k podkladu.

Součástí správné aplikace je vytvoření náběhového fabionu mezi stěnou a podlahou pomocí malty ResiBond RM, pod kterou použijeme jako preventivní zvýšenou ochranu ImperCem CR.

Vlastní plošná hydroizolace je vytvořena pomocí Elastic 2C nebo Elastic 1C ve dvou vrstvách pro aplikace, kde se vyžaduje od nátěru pružnost.

Pro nepružné aplikace použijeme ImperCem CR s krystalizační přísadou nebo síranovzdorný ImperCem SV.

Před zásypem se musí hydroizolace ochránit před mechanickým poškozením pomocí nopové fólie.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.