Hydroizolace podlah


Minerální báze

1 2 3 4 5
  1. Horizontální bariéra
  2. Penetrační nátěr
  3. Fabion
  4. Hydroizolační vrstva
  5. Ochranná vrstva
    • Podlahový polystyrén

Minerální hydroizolační systém má vynikající přilnavé vlastnosti izolačního materiálu k minerálnímu podkladu, spojení mezi hydroizolačními vrstvami je také vynikající. Životnost těchto systémů je v ideálním případě shodná s životností budovy.

Ke zpevnění podkladu natřete betonovou desku ResiPrimer WB, případně SaltStop. Na rozhraní stěny a podlahy vytvořte fabion ze ResiBond RM, aby se zabránilo namáhání v následujících hydroizolačních vrstvách.

Izolace je obvykle vytvořena pomocí ImperCem CR nebo ImperCem. V případě tlakové vody musí být hydroizolace provedena pomocí VD systému.

Pro izolaci desky lze použít i další hydroizolační produkty k překlenutí trhlin jako je Elastic 2C, Elastic 1C.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.