Hydroizolace podlah


Bitumenová báze

1 2 3 4 5
 1. Horizontální bariéra
  • Např. asfaltový pás
 2. Penetrační nátěr
 3. Fabion
 4. Hydroizolační vrstva

  v případě tlakové vody

 5. Ochranná vrstva
  • Podlahový polystyrén

Bitumenový hydroizolační systém má vynikající přilnavé vlastnosti izolačního materiálu k minerálnímu podkladu, spojení mezi hydroizolačními vrstvami je také vynikající. Životnost těchto systémů je v ideálním případě shodná s životností budovy.

Ke zpevnění podkladu natřete betonovou desku BituPrimer PE. Na rozhraní stěny a podlahy vytvořte fabion z BituHran, aby se zabránilo namáhání v následujících hydroizolačních vrstvách.

Izolace je obvykle vytvořena pomocí BituCote 2K.

V případě tlakové vody musí být nejprve provedena hydroizolace pomocí VD systému.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.