Hydroizolace vnitřních stěn


Hydroizolace vnitřního suterénu v případě podzemní vlhkosti, netlakové vody

  1. Hydroizolace
  2. Vyrovnávka
  3. Fabion
  4. Penetrační nátěr
5 1 6 2 3 4 7
  1. Sanax sanační systém

    Alternativa

  2. Ochranný nátěr
  3. Výztužná mřížka

Při sanaci může být suterén izolován zevnitř, bez nutnosti hloubení půdy kolem budovy. To znamená, že suterén je trvale vodotěsný bez nutnosti dělat jakékoliv zemní práce. Tento typ hydroizolace je možný se systémem Sanax i v případě, když jsou na zdech aktivní průsaky. Následně je pro úspěšnou hydroizolaci aplikována paropropustná sanační omítka.

Retroaktivní (působící zpětně) hydroizolace v existujících budovách by měla být provedena minerálním hydroizolačním systémem.

Má excelentní přilnavost charakteristickou pro minerální povrchy a také se neodděluje od mokrých a vlhkých podkladů.

Materiál se aplikuje na podklad, který musí být v dobrém stavu, pevný a bez faktorů zabraňujících lepení. Musí se odstranit starší nátěry, musí se vyškrábat spáry a odstranit všechny volné částice.
Jako primer se použije SaltStop, který zpevní podklad a redukuje mobilitu solí.
Oprava zdiva a instalace fabionu do spojovací spáry zeď – podlaha se provede pomocí opravné malty ResiBond RM.
ImperCem CR (ImperCem SV, ImperCem) se použije jako hydroizolační vrstva.
Poškozené prostupy jsou hydroizolovány za pomoci HydroMastic a utěsněny pomocí Plug.
V případě poškození sklepních stěn vlhkostí by měla být aplikována sanační malta. Ta je speciálně vyvinuta pro opravy zdiva s vysokým podílem soli a vlhkosti. Sanační malta pomáhá vysušit stěny a absorbuje zbývající soli. Neobsahuje vápno ani sádru, je otevřená difůzi vodních par a vytváří zdravé a komfortní klima v místnosti.
Po aplikaci hlavního omítkového systému se může aplikovat nátěr. Nátěr musí být prodyšný (otevřený parní difůzi) – SanaCote SK


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.