Injektáž trhlin a spojů


Hydroizolace konstrukčních spojů ve spojích stěna/podlaha

1 2 3

Konstrukční spáry, hlavně ve spojení stěna – podlaha, které jsou pod úrovní terénu, potřebují vždy zvláštní přístup, pokud jde o hydroizolaci. Poruchy v těchto spojích jsou velmi časté.

Před betonáží pro kolmou stěnu se instaluje v konstrukční spáře injektážní hadička InjektHose. Injektážní hadička má mikro štěrbiny, které umožňují injektované hmotě vytéci z hadičky do spáry. Po vytvrzení betonu je injektována hadička pod tlakem pomocí injektážní pumpy InjektPump IPP.

Pro injektáž používáme polyuretanovou hmotu PurInjekt Flex nebo PurInjekt 2FN, která je po vytvrzení elastická.

Spára je tak permanentně elasticky utěsněna a hydroizolována.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.