Hydroizolace vzlínající vlhkosti


Horizontální bariéra bez tlakové injektáže

  1. Horizontální bariéra
1 2 3 4 5 6 7
  1. Penetrace
  2. Postřik
  3. Vyrovnávací omítka
  4. Sanační malta
  5. Sanační štuk
  6. Ochranný nátěr

Nejjednodušší a nejvíce úspěšný Sanax systém na instalaci horizontální bariéry ve stávajících zdech je beztlaková injektáž – ResiInjekt Cream. Je to krémová hmota, která proniká i do nejmenších kapilár stavebního materiálu, zastaví trvale vzlínání a má hydrofobní účinek.

Otvory se vrtají v pravidelných vzdálenostech v závislosti na tloušťce stěny.

ResiInjekt Cream je injektován bez tlaku do zdi pomocí aplikačních nástrojů. Beztlakový systém využívá stejnou kapilární akci, která je příčinou vzlínající vlhkosti. Čímž je vzlínající vlhkost zastavena za pomoci její příčiny.

Velkou výhodou je to, že se materiál neztrácí v prasklinách ani dutinách. Před aplikací musí být provedena analýza obsahu vlhkosti a obsahu soli. V případech, kdy je způsobena škoda vzlínající vlhkostí, musí být odstraněna omítka ze zdí.

Jako první vrstva se použije SaltStop, který zpevní povrch zdiva a omezí prostup solí. Na tuto penetraci dále provedeme sanační špric pomocí SanaBond Postřik, který nám zajistí správnou přídržnost dalších vrstev.

Pro vyrovnání povrchu se použije SanaBond Podklad, která vyrovná případné nerovnosti. Na vyrovnaný povrch naneseme hlavní sanační omítku SanaBond Jádro. Jako ukončení povrchu použijeme SanaBond Štuk.

Po aplikací hlavního omítkového systému se může aplikovat nátěr. Nátěr musí být prodyšný (otevřený parní difůzi), toto nám splňuje SanaCote SK v různých odstínech popřípadě ResiCote WB1.


Vždy dodržujte přesný postup v příslušném technickém listu.