seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Reference


Jezové pole Střekov

Jezové pole Střekov

Zadavatel: Metrostav a.s.
Dodavatel: STADO CZ s.r.o.
Termín: 2014-11

Sanace jezového pole, kotvení dna, injektáže – Střekov, Ústí nad Labem.

Sanace ž.b. konstrukcí, spárování zdiva – 714m2, provedení kotvení dna – 2 338mb injektážních vrtů a následná injektáž pevnostním polyuretanem.

Použité produkty:
Rockstab, ResiBond SP, ResiBond Klasik, ResiCote WB2


Související produkty

  ResiBond Klasik - opravná malta R3 Vysocepevnostní opravná malta s vlákny, polymerem modifikovaná.
  ResiBond SP Jednosložkový spojovací můstek a ochrana výztuže proti korozi
  ResiCote WB2 Pružný, vodou ředitelný antikarbonatační nátěr. Dekorativní, konečný nátěr na beton.

Související články

 Injektáž trhlin (Ke stažení - Katalogy)