seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

PurInjekt Stop - sada A+B

Dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice s rychlým napěněním při kontaktu s vodou.

Kód Balení Cena bez DPH Cena včetně DPH ks
108040301 1ltr cena pouze na dotaz

PurInjekt Stop je bezrozpouštědlová polyuretanová elastomerní pryskyřice určená pro injektáž zděných a betonových konstrukcí k zastavení vodních průsaků nebo aktivních výronů vody. Za přítomnosti vody nebo vlhkosti reaguje velmi rychle a s vysokým stupněm napěnění za tvorby stabilní PUR pěny.

PurInjekt Stop se dále používá jako injektážní pryskyřice proti vzlínající vlhkosti.


Spotřeba

  • měla by být určena techniky či aplikační firmou a závisí na velikosti trhlin a kaveren, které je potřeba injektovat a také na roztažnosti vybrané pryskyřice.


Výhody

  • neobsahuje organická rozpouštědla (VOC)
  • rychlé zastavení vody
  • velmi rychlá reakce s velkým zvětšením objemu
  • možnost vlastní nastavení rychlosti reakce pomocí mísícího poměru složek A a B.


Typické aplikace

  • rychlé zastavení průsaků a aktivních výronů vody, a to v pohybujících se nebo pevných spárách, dutinách a trhlinách před definitivním zatěsněním pomocí pružných těsnících pryskyřic Sanax
  • tlaková injektáž zděných a betonových staveb, která vytvoří horizontální clonu proti vzlínající vlhkosti
  • použití v cihlovém, kamenném i smíšeném zdivu a betonu