seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Ochrana mostů dle TKP 31 ŘSD

Novinky


Ochrana mostů dle TKP 31 ŘSDSoupis materiálů a systémů ochrany mostních konstrukcí dle TKP 31 pro ředitelství silnic a dálnic

Značení TKP 31 Značení do 2008 Název systému Doporučený produkt
S1 OS-A Hydrofobní impregnace ResiCote MK, ResiCote WK
S2 OS-B Impregnace – vrstvy pro nepojížděné plochy ResiCote NB, ResiCote F2
S4 OS-C Vrstvy pro nepochozí plochy bez výskytu trhlin ResiCote NB, ResiCote F2
S5a OS-D II Vrstvy pro nepochozí plochy s nepatrnou schopností přemosťovat trhliny ResiCote WB2, PurCote P2T
S5b OS-D I Vrstvy pro nepochozí plochy s nepatrnou schopností přemosťovat trhliny Elastic 1C
S6 OS 6 Vrstvy odolné vůči chemickému namáhání pro mechanicky málo namáhané plochy PurCote P2T
S9 OS-E Vrstvy pro nepochozí plochy se zvýšenou schopností přemostit trhliny Elastic 1C, ResiCote F4P
S10 OS10 Vrstvy pro hydroizolaci konstrukcí pod asfaltovou ochrannou vrstvu a pod pojížděný vozovkový kryt, nebo pro odvodňovací žlaby, s vysokou schopností přemostit trhliny Elastic 2PF, Elastic 1C
S11 OS-F Vrstvy pro plochy vystavené povětrnostním vlivům, přímo pojížděné, se zvýšenou schopností přemostění trhlin s dynamickým chováním ResiCote EPF, ResiCote F4P
S14   Vrstvy pro pečetění mostovek podle ČSN 736242 ResiFix WL

Související produkty

  Elastic 1C Hydroizolační, antikarbonatační stěrka pro ochranu a hydroizolaci betonu a zdiva.
  Elastic 2PF Hydroizolační, pružná, mechanicky odolná membrána na bázi polyuretan/polyurey
  PurCote P2T - polyuretanová stěrka Polyuretanová stěrka pro silně namáhané nátěry betonu, stavebních materiálů, kovů a dalších podkladů.
  ResiCote C Silan/siloxanový hydrofobní krém na betonové konstrukce a zdivo
  ResiCote EPF Mechanicky a chemicky odolná, hydroizolační kapalná dvousložková membrána na bázi epoxy-polyuretanu
  ResiCote F2 Epoxidová, vodou ředitelná dvousložková barva
  ResiCote F4P Polyaspartátový barevný nátěr pro silně namáhané betonové podlahy v exteriéru
  ResiCote GFC Nátěr proti sprejerům - antigraffitový ochranný nátěr
  ResiCote IK Inhibitor koroze.
  ResiCote MK Silan/siloxanový mikroemulzní koncentrát určený pro hydrofobizační impregnaci betonu a zdiva.
  ResiCote WB2 Pružný, vodou ředitelný antikarbonatační nátěr. Dekorativní, konečný nátěr na beton.
  ResiCote WK Silanová hydrofobní impregnace na beton a jiné minerální podklady. Hydrofobizační přísada do betonových směsí.
  ResiFix WL Epoxidové pojivo pro stavebnictví, vhodné pro přípravu primerů, epoxidových stěrek, polymermalt a polymerbetonů.