seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Spodní stavba historických budov

Novinky


Spodní stavba historických budovSpodní stavba historických budov


Architekti, projektanti a stavitelé najdou v knize problematiku spodní stavby historických budov především z pohledu geotechniky, příčin vzniklých vad a poruch, ale také ochranu staveb proti negativním účinkům vody a vlhkosti.

Autoři popisují nejčastější chyby při rekonstrukcích spodní stavby na příkladech z praxe a přinášejí správné způsoby jejího odvlhčení (sanace vlhkého zdiva). V publikaci čtenáři najdou i příklady špatných řešení, která byla realizována v minulosti a způsobila mnoho nevratných vad a poruch. Kniha dále představuje spodní stavbu historických budov z hlediska historického vývoje, příčin vad a poruch způsobených působením zemních tlaků, vegetace a vlhkosti. Autoři poradí, jak se vyvarovat chyb ve fázi předprojektové přípravy, zpracování projektu, ale i při vlastní realizaci stavby.


Knihu můžete objednat v tištěné i elektronické podobě např. na :

Grada.cz : Spodní stavba historických budov

Knihy Dobrovský : Spodní stavba historických budov


Více o této problematice naleznete také na našich stránkách:

Sanace vlhkého zdiva

Injektáž vlhkého zdiva