seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

ResiCote ARC

Novinky


ResiCote ARCEpoxidová nátěrová hmota, vhodná pro ošetření povrchů vystavených velkému chemickému a mechanickému namáhání. Vytváří chemickou a mechanickou ochranu betonových a jiných minerálních povrchů.


Používá se na :

 • betonové nádrže, betonové stavby, průmyslová zařízení, pobřežní rampy a pláště, jímky, nádrže
 • podlahové nátěry v chemickém průmyslu hladká nebo protismyková úprava
 • sedimentační nádrže čistíren odpadních vod

Penetrace Jako primární nátěry jsou doporučeny ResiPrimer BC6,BCR ResiPrimer BP4, záškrab zhotovený z ResiFix WL a písku. Aplikace nátěru ResiCote ARC by měla být zahájena po 24 hodinách od nanesení primárního nátěru nebo záškrabu.


Ruční aplikace Připravená směs ResiCote ARC se nanáší na penetraci. Hmotu je možné roztáhnout pomocí ocelového hladítka a následně povrch sjednotit válečkem. Válečkem nebo štětcem. Je doporučeno nanést minimálně 2 vrstvy nátěru po 24 hodinách, druhou vrstvu křížem přes první.


Aplikace stříkáním Při aplikaci stříkáním metodou airless: tlak 140–150 bar průtok cca 9l/min. velikost trysky 0,023 Tlak a velikost trysky se stanový dle daných podmínek při aplikaci. V průběhu aplikace kontrolujeme případné stékání hmoty. V těchto místech ztékající hmotu rozetřeme štětcem.


Aplikace vrstvy (horizontální plocha): ResiCote ARC rovnoměrně rozprostřete zubovým hladítkem. Ihned převálečkujte jehlovým válečkem ve dvou směrech. Aplikace vrstvy (vertikální plochy): První vrstvu ResiCote ARC smíchejte s 2,5–4 % Aditive AH a aplikujte pomocí zubového hladítka. Po vytvrzení aplikujte druhou vrstvu ResiCote ARC smíchanou se 2,5–4 % Aditive AH pomocí zubového hladítka. Ihned převálečkujte válečkem ve dvou směrech pro sjednocení povrchu..

Aplikace vrstvy s protiskluznými vlastnostmi: ResiCote ARC rovnoměrně rozprostřete zubovým hladítkem, prosypte do přebytku křemičitým pískem (0,3 – 08 mm). Po zaschnutí zameťte a následně vysajte průmyslovým vysavačem přebytečný křemičitý písek. Následně aplikujte uzavírací vrstvu ResiCote ARC.


Spotřeby dle jednotlivého použití
Uzavírací nátěr

 • 0,35 – 0,45 kg/m2 / 1 vrstva cca 300–400 μm.

Systém vertikální

 • Penetrace: BC6,BCR,BP4 0,3–0,5 kg/m2
 • Nosná vrstva: 2×ResiCote ARC+2,5 – 4 % Aditive AH 1,25 kg/m2/1vrstva


Systém horizontální

 • Penetrace BC6,BCR ResiPrimer BP4 0,3–0,5 kg/m2
 • Nosná vrstva: ResiCote ARC + kř.písek 0,3–08 mm
  • 1,8 kg/m2/mm pojivo + křemičitý písek
  • +10 °C až +15 °C : bez plnění
  • +15 °C až +20 °C: poměr 1:0,1 (hmotnostně) (1,65 + 0,15 kg/m2)
  • +20 °C až +30 °C: poměr 1:0,2 (hmotnostně) (1,5 + 0,3 kg/m2)

Související produkty

  ResiCote ARC Epoxidový nátěr se zvýšenou odolností kyselinám, alkoholům a ropným látkám