seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

ResiBond Klasik

Novinky


ResiBond Klasik



Společnost SANAX chemical construction s.r.o. informuje své odběratele o následujících skutečnostech:

Na etiketě výrobku ResiBond Klasik, bylo uvedeno nevyhovující označení CE.

Prohlášení o vlastnostech výroku ResiBond Klasik nebylo vydáno v souladu s ustanovením čl. 6 nařízení EP a R (EU) č. 305/2011.


Přijatá opatření:

Označení CE výrobku bylo opraveno v souladu s požadavky čl. 9, odst. 2 nařízení EP a R (EU) č. 305/2011 a výrobek je prodáván s novou etiketou s platným označením CE. Na webových stránkách společnosti je možné stáhnout aktuální verzi Prohlášení o vlastnostech výrobku ResiBond Klasik, která je v souladu s výše uvedenou legislativou.

popis