seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Zemědělské objekty


Zásobníky, siláž

 1. Spojovací můstek a ochrana oceli
 2. Opravná -reprofilace
 3. Alternativa u vodorovných ploch
 4. Pracovní spáry
 5. Ochranný nátěr


Krmné stoly, žlaby a koryta

 1. Penetrace
 2. Záškrab
  • ResiFix WL + křemičitý písek 0.1–0.4mm 1:1
 3. Ochranný nátěr


Stání

 1. Penetrace
  • ResiFix WL + zásyp křemičitým pískem 0.1–0.4mm
 2. Záškrab
  • ResiFix WL + křemičitý písek 1–2mm v poměru 1:10