seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Veřejné prostory


Sportovní arény

 1. Ochranný nátěr
 2. Nátěr
 1. Penetrace
 2. Vytvoření fabionu


Hydroizolační podlahový systém UCS - polyuretan-cementový systém vystavený vyšším teplotám

Stěna

 1. Penetrace
 2. Vytvoření fabionu
 3. Stěrka
 4. Vrchní nátěr

Podlaha

 1. Penetrace
 2. Záškrab
  • ResiFix WL
  • zásyp pískem 0.3–0.8mm do přebytku
 3. Nosná vrstva
 4. Vrchní nátěr