Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


Systémy pro podlahy v patrech - systém přemosťující statické trhliny SX4B

  1. Penetrace
  2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
  3. Nosná vrstva
  4. Uzavírací nátěr