seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


SYSTÉM SX4B

Systémy pro podlahy v patrech OS13. Systém přemosťující statické trhliny.

1 2 3 4
  1. Penetrace
  2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
  3. Nosná vrstva
  4. Uzavírací nátěr