Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


Systémy pro podlahy v patrech - systém přemosťující statické trhliny SX4A

  1. Penetrace
  2. Záškrab
  3. Vyrovnávací vrstva
  4. Nosná vrstva
  5. Uzavírací vrstva