seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


SYSTÉM SX5

Systémy pro podlahy v patrech OS11b. Systém přemosťující dynamické trhliny.

1 2 3 4 5
  1. Penetrace
  2. Záškrab
  3. Vyrovnávací vrstva
  4. Nosná vrstva
  5. Uzavírací nátěr