Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


Systémy pro podlahy v patrech - tuhé konstrukce bez nebezpečí vzniku trhlin SX3C

  1. Penetrace
  2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
  3. Mezivrstva
  4. Uzavírací vrstva