seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


SYSTÉM SX3C

Systémy pro podlahy v patrech OS8. Tuhé konstrukce bez nebezpečí vzniku trhlin.

1 2 3 4
  1. Penetrace
  2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
  3. Mezivrstva
  4. Uzavírací vrstva