Parkovací domy a garáže


Systémy pro podlahy v patrech - tuhé konstrukce bez nebezpečí vzniku trhlin SX3B

  1. Penetrace
  2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
  3. Uzavírací nátěr