seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


SYSTÉM SX3A

Systémy pro podlahy v patrech OS8. Tuhé konstrukce bez nebezpečí vzniku trhlin.

1 2
  1. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
  2. Uzavírací nátěr/stěrka