Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


Systémy pro podlahy v patrech - tuhé konstrukce bez nebezpečí vzniku trhlin SX3A

  1. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
  2. Uzavírací nátěr