Parkovací domy a garáže


Systémy pro nájezdy a rampy SX2B

  1. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
  2. Obrusná a hydroizolační vrstva
  3. Uzavírací vrstva