Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


Systémy pro nájezdy a rampy SX2B

  1. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
  2. Obrusná a hydroizolační vrstva
  3. Uzavírací vrstva