seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


SYSTÉM SX2B

Systémy pro nájezdy a rampy OS13.

  1. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
  2. Obrusná a hydroizolační vrstva
  3. Uzavírací vrstva