Parkovací domy a garáže


Systémy pro nájezdy a rampy SX2A

  1. Penetrace
  2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
  3. Obrusná vrstva
  4. Uzavírací vrstva