seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Statika staveb


Zesílení betonových konstrukcí uhlíkovými kompozitními materiály (FRP,CFK)

Carbo systém

 1. Uhlíková lamela
 2. Uhlíková tyč
 3. Epoxidové lepidlo
 4. Uhlíková tkanina
 5. Epoxidové lepidlo


Zesílení helikální výztuží

 1. Helikální nerezová výztuž
 2. Polymercementová malta
 3. Ochrana před vysycháním


Chemické kotvení

 1. Čistý epoxid
 2. Epoxy-akrylát
 3. Vinyl-ester bez styrenu
 4. Polyester bez styrenu