seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Zemědělské objekty


Stání

  1. Penetrace
    • ResiFix WL + zásyp křemičitým pískem 0.1–0.4mm
  2. Záškrab
    • ResiFix WL + křemičitý písek 1–2mm v poměru 1:10