seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Sanace vlhkého zdiva


Sanace zdiva sanačními vícevrstvými omítkami

1 2 3 4 5 6
  1. Penetrace
  2. Postřik
  3. Vyrovnávací omítka
  4. Sanační malta
  5. Sanační štuk
  6. Ochranný nátěr