seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Sanace vlhkého zdiva


Sanace zdiva sanační hydrofilní omítkou s tepelně izolačními vlastnostmi v interiéru

  1. Penetrace
  2. Vyrovnání zdí
  3. Hydroizolační stěrka
  4. Postřik
  5. Sanační omítka
  1. Sanační štuk
  2. Nátěr
    • ResiCote WBT