seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Sanace vlhkého zdiva


Sanace zdiva sanační hydrofobní omítkou s tepelně izolačními vlastnostmi v exteriéru

  1. Penetrace
  2. Postřik
  3. Omítka
  4. Sanační štuk
  5. Nátěr