seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Sanace vlhkého zdiva


Horizontální bariéra tlakovou injektáží s WTA omítkami

 1. Horizontální bariéra
 2. Injektážní pumpa
 3. Injektážní pakr
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Penetrace
 2. Postřik
 3. Vyrovnávací omítka
 4. Sanační malta
 5. Sanační štuk
 6. Ochranný nátěr


Horizontální bariéra tlakovou injektáží a jednovrstvou omítkou

 1. Horizontální bariéra
 2. Injektážní pumpa
 3. Injektážní pakr
1 2 3 4 5 6
 1. Penetrace
 2. Vyrovnávací omítka
 3. Ochranný nátěr


Horizontální bariéra beztlakovou injektáží

 1. Horizontální bariéra
 2. Penetrace
 3. Postřik
 4. Vyrovnávací omítka
1 2 3 4 5 6 7
 1. Sanační malta
 2. Sanační štuk
 3. Ochranný nátěr


Výpočet spotřeby
Krémové injektážeSanace zdiva sanačními vícevrstvými omítkami

1 2 3 4 5 6
 1. Penetrace
 2. Postřik
 3. Vyrovnávací omítka
 4. Sanační malta
 5. Sanační štuk
 6. Ochranný nátěr


Sanace zdiva jednovrstvou omítkou

1 2 3
 1. Penetrace
 2. Sanační malta
 3. Ochranný nátěr


Sanace zdiva sanační hydrofobní omítkou s tepelně izolačními vlastnostmi v exteriéru

 1. Penetrace
 2. Postřik
 3. Omítka
 4. Sanační štuk
 5. Nátěr


Sanace zdiva sanační hydrofilní omítkou s tepelně izolačními vlastnostmi v interiéru

 1. Penetrace
 2. Vyrovnání zdí
 3. Hydroizolační stěrka
 4. Postřik
 5. Sanační omítka
 1. Sanační štuk
 2. Nátěr
  • ResiCote WBT