Sanace vlhkého zdiva


Horizontální bariéra tlakovou injektáží s WTA omítkami

 1. Horizontální bariéra
 2. Injektážní pumpa
 3. Injektážní pakr
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Penetrace
 2. Postřik
 3. Vyrovnávací omítka
 4. Sanační malta
 5. Sanační štuk
 6. Ochranný nátěr


Horizontální bariéra tlakovou injektáží a jednovrstvou omítkou

 1. Horizontální bariéra
 2. Injektážní pumpa
 3. Injektážní pakr
1 2 3 4 5 6
 1. Penetrace
 2. Vyrovnávací omítka
 3. Ochranný nátěr


Horizontální bariéra beztlakovou injektáží

 1. Horizontální bariéra
 2. Penetrace
 3. Postřik
 4. Vyrovnávací omítka
1 2 3 4 5 6 7
 1. Sanační malta
 2. Sanační štuk
 3. Ochranný nátěr


Sanace zdiva sanačními vícevrstvými omítkami

1 2 3 4 5 6
 1. Penetrace
 2. Postřik
 3. Vyrovnávací omítka
 4. Sanační malta
 5. Sanační štuk
 6. Ochranný nátěr


Sanace zdiva jednovrstvou omítkou

1 2 3
 1. Penetrace
 2. Sanační malta
 3. Ochranný nátěr


Sanace zdiva sanační hydrofobní omítkou s tepelně izolačními vlastnostmi v exteriéru

 1. Penetrace
 2. Postřik
 3. Omítka
 4. Sanační štuk
 5. Nátěr


Sanace zdiva sanační hydrofilní omítkou s tepelně izolačními vlastnostmi v interiéru

 1. Penetrace
 2. Vyrovnání zdí
 3. Hydroizolační stěrka
 4. Postřik
 5. Sanační omítka
 1. Sanační štuk
 2. Nátěr


Hydroizolace interiéru

 1. Primer
 2. Akrylátová hydroizolace
 3. Pružné cementové lepidlo
 4. Pružné těsnění spár stěn a podlah
 5. Těsnění rohů
1 2 3 4 5 6 7
 1. Těsnění podlahových prostupů
 2. Těsnění stěnových prostupů


Hydroizolace střech

 1. Primární nátěr
 2. Hydroizolační membána
 3. Ochrana izolační membrány
  • geotextílie
  • nopová fólie
  • extrudovaný polystyren
1 2 3 4 5
 1. Zelená vrstva
 2. Fabion