seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Infrastruktura - Mosty


Sanace betonových svodidel

1 2 3 4 5
  1. Otryskaný beton
  2. Ochrana ocele a spojovací můstek
  3. Oprava betonu
    1. Reprofilace
    2. Oprava litím
  4. Primer
  5. Ochranný nátěr